АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ

Коллеги Тверитена Елена Владимировна

Легеза Татьяна Николаевна

"If my critics saw me walking over the Thames they would say it was because I couldn't swim" (Margaret Thatcher)